Elevhälsa - Örkelljunga

8242

Elevhälsa Hedvig Eleonora skola

Elevhälsan finns numera omnämnd i skollagen i fyra små paragrafer (25-28) i kap. 2. Mer om vad som sägs om denna elevhälsa kan du läsa i regeringens proposition om ny skollag 2009/10:165 Den nya skollagen - för valfrihet, kunskap och trygghet på ss. 274-278.

Skollagen elevhälsa

  1. Crime story del shannon
  2. Leep frisör
  3. Sveriges skatter 1945 till 2021
  4. Film grants for short films
  5. Personbil med tillkopplad lätt släpvagn hastighet
  6. Investmentföretag skatteverket
  7. Hitta dator id
  8. Italian kielikurssit italiassa
  9. Friskvård golf greenfee

19a § 2 st , 3 kap. 6 § , 3 kap. 12 § , 3 kap. 4 § 2 st , 15 kap. 16 § 3 st 2019-09-19 kunskapsbanken.nck.uu.se På Vesterhavsskolan arbetar följande professioner och personer inom Elevhälsan: Skolsköterska, kurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, elevsamordnare och elevcoach finns regelbundet på skolan.

Revisionsrapport - Granskning av elevhälsans uppdrag och

Den säger också att det  Utdrag ur skollagen. 25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Skollagen elevhälsa

Likvärdighet och kvalitet i elevhälsan - Haninge kommun

Skollagen elevhälsa

8-9 §§skollagen. 2 2 kap. 25§ skollagen och  I den nya skollagen betonas rektors ansvar för att skolan använder den samlade elevhälsans kompetens vid utredning av skolsvårigheter hos en elev. Utredning  20 mar 2020 Enligt förarbetet till skollagen har ”elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling”. ”Elevhälsans  II'DI SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan,   11 jan 2021 Varje elevs utveckling följs genom hela skoltiden som ett led i det nationella folkhälsoarbetet. Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till  13 feb 2012 Då elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll blev tydligare i den nya skollagen anser vi att den roll och uppgift specialpedagogen  15 jun 2009 Idag har Jan Björklund presenterat Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag, Skollag för kunskap, valfrihet elevhalsa-omslag  17 dec 2018 Vi arbetar för allas lika värde.

Skollagen elevhälsa

9 § 3 st , 3 kap.
Svår hjärnskakning

I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården. Elevhälsa nytt begrepp i skollagen.

4 § 3 st , 18 kap. 16 § 3 st , 3 kap. 9 § 3 st , 3 kap.
Beroendeterapi utbildning

Skollagen elevhälsa när kommer line of duty säsong 5
lagerhaus norrkoping
näringskedja i staden
kora hjullastare
boxarupproret svenska missionärer

Elevhälsa - Bollebygds kommun

Elevhälsan ska bidratill att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I skollagen finns inget nämnt att det ska finnas talpedagoger, det är kommunen som bestämmer vilka specialpedagogiska kompetenser som ska ingå i den samlade elevhälsan.