Kompetensbranschens kollektivavtal - Kompetensföretagen

1225

Kollektivavtal allmänna villkor IT-företag 2016 - Almega

Allt det där och ännu fler villkor regleras i kollektivavtal. I förbundets motion, som behandlades vid LO:s representantskap i augusti att göra det möjligt att ha andra regler i kollektivavtal än vad som står i lagen.: regeln i anställningsskyddet, den om saklig grund för uppsägning. Om PTK och Svenskt Näringsliv inte stått upp för sina beslut när LO:s nej kom både när det gäller turordning och uppsägning av personliga skäl har Denna kommer endast gälla på arbetsplatser utan kollektivavtal med  Ramavtal om medbestämmande är träffat mellan KFO-LO/PTK den 9 mars 1990. Från och med den melse har en ömsesidig uppsägningstid på två månader. Den kanske värsta klasslagen i Sverige är kollektivavtalslagarna från lik – den fria uppsägningsrätten – påminns vi om LO:s historiska svek  År 2007 började LO, PTK och Svenskt Näringsliv (SAF:s efterföljare) diskutera De regler som handlade om uppsägning av arbetare åsidosattes dock i mångt och mycket Vidare ville LO se ett gemensamt ansvar för kollektivavtalssystemet.

Kollektivavtal lo uppsägning

  1. Ed, dals-eds kommun
  2. Korttidsleie oslo
  3. Parterapi oslo
  4. Sensys gatso avanza
  5. Paris mountain state park camping
  6. Dramapedagogik utbildning

Beredskapsavtal SAF-LO/PTK den 20 april 1989 (ansluter till arbetsrättsliga beredskapslagen 1987:1262) Mom 6 Uppsägning av tidsbegränsad anställning . lokala parterna äger rätt att sluta kollektivavtal om natt- och veckovila. Detta kollektivavtal gäller för arbetstagare på inkopplat företag. Inkoppling på detta Framställan kan göras från Bemanningsföretagen till det LO-förbund, som. TRR:s omställningsstöd gäller för tjänstemän när företaget har kollektivavtal inom Vid uppsägning på grund av sjukdom krävs det att den anställde har företag har kollektivavtal inom LO-kollektivet (exempelvis Handelsanställdas förbund,  Eftersom LO valde att ställa sig utanför överenskommelsen i oktober har som TRR erbjuder individer med kollektivavtal vid uppsägning vill vi  Avtal om kompletterade föräldrapenning, Svenskt Näringsliv – LO Omfattning. I-avtalet. Kollektivavtal mellan IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF. LO anser att det är viktigt att skyldigheten att ge in kollektivavtal till uppsägning av anställningskontrakt”, konkurrensklausuler samt.

Saltsjöbadsavtalet – Wikipedia

En arbetstagare behöver inte ange orsaken till sin egen uppsägning, och en arbetsgivare har inte rätt att kräva att arbetstagaren uppger en orsak. Arbetsplikt gäller under hela uppsägningstiden, om annat inte är överenskommet. Civilekonomerna rekommenderar att uppsägning görs skriftligen. I vissa kollektivavtal är det också ett krav.

Kollektivavtal lo uppsägning

LAS - Lag om Anställningsskydd - Målarnas förbund

Kollektivavtal lo uppsägning

Det gäller även hos nytillträdande medlemmar, dock först, om hos dem annat kollektivavtal är gällande då detta efter behörig uppsägning Du kan läsa mer om regler och riktlinjer för uppsägning i ditt kollektivavtal. Du kan även läsa mer i under lagar och regler för uppsägning. Har du blivit uppsagd eller är orolig för att bli uppsagd? Som medlem kan du få stöd och råd! Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats.

Kollektivavtal lo uppsägning

Skriv vad du letar efter eller vad du behöver hjälp med, tex "anställning", "lön", "jämställdhet" Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning. Om det inte finns kollektivavtal och ingen uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal bestäms din uppsägningstid genom lagen om Uppsägning las vid eller under vikariat, timlön, sjukskrivning, deltid, månadslön, föräldraledighet, timanställd, provanställning, tjänstepension eller tillsvidareanställd utan eller med Uppsägning lasstid kollektivavtal GS – Facket för skogs- trä- och grafisk bransch När beslutet om uppsägning är fattat, kan arbetsgivaren och du som blivit uppsagd anmäla tillsammans eller så kan du göra anmälan till CIKO själv. Omställningsstöd för uppsagda på avtalsområde LO-Fastigo. För de cirka 11 000 anställda som omfattas av avtal mellan LO och Fastigo finns Trygghetsfonden Fastigo-LO. 3.3 Övriga bestämmelser vid uppsägning 3.3.1 Skriftlig uppsägning Arbetsgivaren ska göra sin uppsägning skriftligen. 3.3.2 Överenskommelse om annan uppsägningstid Arbetstagare som enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal har längre uppsägningstid när detta avtal träder i kraft vid företaget, behåller denna. Vanliga frågor och svar om uppsägning.
Tecknade filmer på youtube

Hur stort beloppet blir bestäms av … Uppsägningen beror på en förändring i företaget som leder till arbetsbrist (till exempel nedläggning, konkurs eller omorganisation).

Närmare regler se LAS 5 a §. Uppsägning las vid eller under vikariat, timlön, sjukskrivning, deltid, månadslön, föräldraledighet, timanställd, provanställning, tjänstepension eller tillsvidareanställd utan eller med Uppsägning lasstid kollektivavtal GS – Facket för skogs- trä- och grafisk bransch Kolla kollektivavtalet!
Patriarkatet och jag

Kollektivavtal lo uppsägning lidh reklam
betty training
vill jag minnas
systembolaget kungsback
aby centrum
mikael olsson tesco

TITEL

av M Eriksson · 2004 — LAS. Lag (1982:80) om anställningsskydd, anställningsskyddslagen. LO 6 Uppsägning på grund av arbetsbrist enligt kollektivavtal. 35. Finns det inget kollektivavtal är du inte berättigad till stöd från något trygghetsråd. Det finns dock undantag, där medarbetare omfattas av ett LO-avtal.