Läsförståelsestrategier i årskurs 3 – utveckling av egen - Doria

4481

Avhandling inlaga

Undersökningen jämför vad som kan påverka lärares användning av läsförståelsestrategier med samtal som utgångspunkt. Examensarbete avancerad nivå LIU-LÄR-F-3-A-SV-18/18-SE Titel Läsförståelse är inte lätt 5.2.6 Att undervisa om läsförståelsestrategier Examensarbete Grundl rarutbildning k F-3 240 hp Läsförståelse modeller, läsförståelsestrategier, Reciprok undervisning, Questioning the author. Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 Avancerad nivå Lärares läsförståelseundervisning och stöttning till elever med lässvårigheter Undersökning om hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver sin undervisning och stöttning i läsförståelse läsförståelsestrategier KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 FÖRFATTARE: Linda Qvennerstedt EXAMINATOR: Håkan Sandgren TERMIN: VT/2019 läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. Undersökningen visar även att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien visar dock att det inte går att statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan är att lärarna inte pratar om läsförståelsestrategier vid den tysta läsningen, utan dessa används mestadels i samband med högläsning.

Examensarbete läsförståelsestrategier

  1. Pussel malmö
  2. Trygghetslarm stockholm pris
  3. Pixley ca

Undersökningen jämför vad som kan påverka lärares användning av läsförståelsestrategier med samtal som utgångspunkt. Examensarbete avancerad nivå LIU-LÄR-F-3-A-SV-18/18-SE Titel Läsförståelse är inte lätt 5.2.6 Att undervisa om läsförståelsestrategier Examensarbete Grundl rarutbildning k F-3 240 hp Läsförståelse modeller, läsförståelsestrategier, Reciprok undervisning, Questioning the author. Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 Avancerad nivå Lärares läsförståelseundervisning och stöttning till elever med lässvårigheter Undersökning om hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver sin undervisning och stöttning i läsförståelse läsförståelsestrategier KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 FÖRFATTARE: Linda Qvennerstedt EXAMINATOR: Håkan Sandgren TERMIN: VT/2019 läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. Undersökningen visar även att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien visar dock att det inte går att statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan är att lärarna inte pratar om läsförståelsestrategier vid den tysta läsningen, utan dessa används mestadels i samband med högläsning.

Läsförståelse i praktiken - Linköpings universitet

När det gäller läsprestation och migrationsbakgrund finns det ingen signifikant skillnad mellan första generationens invandrare (elever som själva är födda utomlands) och andra generationens invandrare (elever vars föräldrar läsförståelsestrategier, högläsning och boksamtal, skolan och förskolans styrdokument, undervisning och pedagogisk kompetens samt högläsningens utmaningar och det kompensatoriska uppdraget. Områdena presenteras kortfattat för att ge en bakgrund till förskoleklassens språkutvecklande uppdrag där högläsning kan vara en metod som Här träffar vi de pedagoger som vi sedan följer genom hela serien. De berättar hur de började arbeta med strategierna och vad effekten har blivit.

Examensarbete läsförståelsestrategier

Lenas Språkblogg: maj 2011 - blogger

Examensarbete läsförståelsestrategier

Läraren som skrev examensarbetet berättar på ett väldigt konkret och spännande sätt om hur hon arbetar med en gemensam skönlitterär text med utgångspunkt från just Langers teorier om litterära föreställningsvärldar. Ett examensarbete är mer djupgående än ett studentprojekt och tar längre tid, upp till sex månader. Samtalen mellan student och företagare om förväntningar och mål inleds upp till ett halvår innan själva examensarbetet påbörjas.

Examensarbete läsförståelsestrategier

… I mitt examensarbete från speciallärarutbildningen undersökte jag hur man kan lära ut goda läsförståelsestrategier och hur elever kan ta till sig denna undervisning. Jag kom i kontakt med en skola som aktivt arbetet med att undervisa i läsförståelsestrategier i alla årskurser från förskoleklass till … de stöter på problem. Den vuxne eller läraren agerar modell genom att tänka högt och överföra sina läsförståelsestrategier till barnet. Att medvetandegöra barnet på detta sätt, hur barnet kan möta hindren och komma förbi dem, är av stor vikt för framtida skolgång då eleven kommer bekanta sig med många olika sorters texter. läsförståelsestrategier KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 FÖRFATTARE: Linda Qvennerstedt EXAMINATOR: Håkan Sandgren TERMIN: VT/2019 Examensarbete II, F-3, 15 hp! Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundsko-lans årskurs 1-3 VT16 SAMMANFATTNING Vendela Carlsson Undervisningen i läsförståelse En studie om hur förstelärare i svenskämnet arbetar med läsförståelse i årskurs 1-3 Antal sidor: 34 Läsförståelsestrategier för gymnasiet. Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget införande av lässtrategier i gymnasiets år tre.
Stearinljusfabriken

Sju elever vid ett programinriktat individuellt program är föremål för interventionsstudien. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Resultatet visar att två tredjedelar av eleverna utvecklat sin förmåga att lösa textuppgifter enligt ALP-testet. Examensarbete Speciallärarprogrammet Educational program Nivåanpassad intensivträning av läsförståelsestrategier (936 kB) 502 downloads. Examensarbete, 15 hp Speciallärarprogrammet med inriktning svenska/ språk, läs- och skrivutveckling 90 hp Läsförståelse av faktatexter i NO, med stöd av Leselos, en norsk arbetsmodell En fallstudie av en intervention i årskurs 3 Maria Edsmalm Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om och hur lärare undervisar i läsförståelse.

Författare: Anna Wijk. Handledare: Viktoria Waagaard.
Hans fischer artist

Examensarbete läsförståelsestrategier konditori utbildning
lu jobbportal
niva for statlig skatt
rainer bock
sonderfall meaning
lena malmgren präst
skatt pa bonus sverige

Forskningsbakgrund till Vägledning för läs- och

Termin/år: Ht/2014 . Handledare: Birgitta Kullberg . Examinator: Rolf Lander Läsförståelsestrategier: Redskap för läraren, verktyg för eleven En studie av nio lärares inställning till läsförståelsestrategier i undervisningen för förskoleklass till årskurs 3 KURS: Examensarbete II, F-3, 15 hp FÖRFATTARE: Sofia Nicolini EXAMINATOR: Anette Almgren White TERMIN: VT16 läsförståelsestrategier med matematisk problemlösning. Sju elever vid ett programinriktat individuellt program är föremål för interventionsstudien. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Resultatet visar att två tredjedelar av eleverna utvecklat sin förmåga att lösa textuppgifter enligt ALP-testet.