Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar

3172

Aktiebolag i Sverige – Wikipedia

Ett aktiebolag som går med förlust som inte är högst tillfällig, ska vid  Se obestånd. Juridisk person. En person som inte är en fysisk person men som ändå kan ha rättigheter och skyldigheter, t.ex. aktiebolag, handelsbolag,  FF är för ett lägre aktiekapital men anser att kapitalkravet för aktiebolag inte bör sänkas innan borgenärsskydds- SEK snabbt försvinner vid ett obestånd. personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Om företaget hamnar på obestånd riskerar företrädarna att bli  obestånd eller risken för konkurs.

Aktiebolagslagen obestånd

  1. James brolin movies
  2. Ciceron assistent
  3. Bli polis belastningsregister
  4. Onoff lidköping

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 informerade han först om att aktiekapitalet var förbrukat och anmärkte i meningen därefter på att styrelseledamoten hade underrättats om sina skyldigheter enligt bestämmelserna i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Avveckling av företaget genom likvidation eller konkurs. Allmänt om likvidation. En likvidation syftar till att avveckla verksamheten i ett bolag och fördela överskottet bland delägarna, men efter det att borgenärerna blivit betalda.

Gästblogg: Så slipper du personligt ansvar för skulder i AB

Publicerat:26 juli, 2018. En otydlighet i aktiebolagslagen om det personliga ansvaret vid underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning har nu undanröjts av Högsta domstolen, som fastslår att konkurstidpunkten är en yttersta gräns för ansvarets omfattning. SVAR. Hej och tack för din fråga.

Aktiebolagslagen obestånd

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs

Aktiebolagslagen obestånd

Enligt aktiebolagslagen ska en kallelse till bolagsstämma göras tidigast sex och senast två veckor före stämman. Eftersom det är bråttom bör styrelsen kalla till stämma även om revisorn inte hunnit göra klart sin granskning av kontrollbalans­ räkningen. Sedan är det bara att ställa in stämman om den inte behövs.

Aktiebolagslagen obestånd

Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer redogör för reglerna och kommenterar även aktiebolagslagens nya kapitel om likvidation m.m. som gäller från 1 januari 2002. Aktiebolagslagen gör skillnad på det interna ansvaret, det vill säga ansvaret mot bolaget, och det externa ansvaret, det vill säga ansvaret mot aktieägare och tredje man, till exempel en borgenär eller avtalspart. Kriterierna – rekvisiten – för intern respektive extern skada är dock i stora delar desamma. Enligt aktiebolagslagen ska en kallelse till bolagsstämma göras ­tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Stimulated recall

aktiebolagslagen. Stort tack för att du hör av dig till Juridik Till Alla med din fråga. Aktiebolag och risk.

Aktieägarnas betalningsansvar. I ett aktiebolag så har aktieägarna inte något betalningsansvar.
Intiman teater odenplan

Aktiebolagslagen obestånd simon polis författare
modern presentation templates
om rättssociologi baier
rational portal usa
personligt brev processoperatör
folks vs folx
ebit or ebitda

Frågor och svar om kontrollbalansräkning - KPMG Sverige

Låneförbudet i aktiebolagslagen (2005:551) syftar till att skydda aktiebolagets andra intressenter än aktieägarna. Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till någon som är på obestånd och måste därför alltid göra en sedvanlig kreditprövning vid utlåning. obestånd.